Terug naar het overzicht

Stationsgebied Nijmegen: wonen, werken, reizen en verblijven

22 september 2020

Voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Nijmegen is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om sneller te kunnen gaan starten met de bouw van in totaal 2.000 woningen.

In het stationsgebied, oa op de plek van het oude UWV kantoor en het inmiddels gesloopte Metterswane, zullen zo'n 670 woningen gerealiseerd gaan worden. Van deze 670 woningen vallen er circa 420 in de categorie betaalbaar: sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Naar verwachting start de bouw van de eerste fase in 2023. Op termijn komen er zo'n 2000 nieuwe woningen in het stationsgebied.


Naast de woningen zal ook het treinstation van Nijmegen aangepakt worden. Zo komt er een derde perron en wordt de perrontunnel doorgetrokken naar de westkant zodat er aan die kant nog een ingang ontstaat.
Door de nieuwe verdiepte snel-fiets-route zal voorkomen worden dat voetgangers en fietsers elkaar in de weg zitten. Met de plannen voor één grote fietsenstalling voor zo'n 7000 fietsen onder het stationsplein ontstaat er ruimte voor een aantrekkelijk horeca plein.

Bekijk onderstaand filmpje om een nog beter beeld te krijgen.