Terug naar het overzicht

Wijchen-West: nieuwe wijk met 1300 woningen.

15 april 2021

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2023 een veelzijdige wijk met waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, pumptrackbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die het college half maart vaststelde.

De nieuwe wijk Wijchen-West wordt met 1300 woningen na de Huurlingsedam de nieuwe grote uitbreidingswijk van Wijchen, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. De gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Mogelijkheden voor versneld bouwen
Er is een flink tekort aan woningen in Wijchen en alle omliggende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom gaf de gemeenteraad afgelopen zomer opdracht om te onderzoeken of er versneld meer woningen kunnen worden gebouwd in zowel Huurlingsedam als Wijchen-West. Het gebied aan de westgrens van het dorp is in 2009 al aangewezen als potentiële uitbreidingslocatie.

Geert Gerrits, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening is enthousiast over de plannen voor de nieuwe wijk: ”Wijchen-West is uitermate geschikt om snel te kunnen bouwen. Daar zetten we vol op in. Maar wel met behoud van kwaliteit. Dat staat bovenaan. We willen dat je in deze woonwijk ook over dertig jaar nog steeds fijn kunt wonen. Daarom moeten we nu de juiste keuzes maken en deze visie helpt hierbij. We gaan een mooi stukje Wijchen toevoegen.”

Eigendomsverhoudingen
De gronden die nodig zijn om de nieuwe wijk te kunnen bouwen, zijn deels in het bezit van de gemeente, deels in het bezit van particulieren of marktpartijen. Die laatsten hebben al laten weten graag mee te werken aan het nieuwbouwproject en ondertekenen binnenkort een eerste overeenkomst samen met de gemeente.

Van visie naar uitvoering
Het college van B&W legt de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie nu voor aan de gemeenteraad. Gevraagd wordt om 7 ton beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de plannen en het voorbereiding van de uitvoering. De bouw van de eerste 650 woningen is gepland in 2023. 

<bron: Geldelander, de Brug>