Terug naar het overzicht

Wonen in een tuinhuis. Mag dat?

23 juni 2021

Je zoon of dochter is al eeuwen op zoek naar een woning maar vist elke keer achter het net of wordt telkens overboden. Jij hebt een groot perceel. Waarom niet de garage of het tuinhuis verbouwen voor zoon- of dochterlief?

De huizenmarkt is oververhit. Veel mensen zijn op zoek naar woningen terwijl het aanbod ontbreekt, althans niet toereikend is. Het is dan ook niet vreemd dat op grote woonpercelen maximaal gezocht wordt naar extra woonmogelijkheden. Hierbij kan worden gedacht aan het ombouwen van een ruime garage of schuur of aan het plaatsen van een ruim tuinhuis.

Hoewel dat in de praktijk eenvoudig bedacht kan worden, levert dat in de praktijk nog wel eens problemen op. Het is het vaak niet zonder meer toegestaan om je omgebouwde garage of tuinhuis te verhuren. Dit kan vervelend uitpakken als de extra woning al is gecreëerd en er al gebruik van wordt gemaakt. Zo kan de gemeente stellen dat er gehandhaafd wordt tegen de bewoningssituatie in het bijgebouw en de overtreding beëindigd moet worden.

Permanente bewoning
Permanente bewoning is aan de orde als een woning wordt gebruikt als hoofdverblijf. Daar is sprake van wanneer een woning het centrum is van het sociaal maatschappelijk leven van de bewoner. Dit staat geheel los van het feit dat sprake kan zijn van een tijdelijke woonsituatie. De tijdsduur heeft in feite dus geen factor van betekenis. Ook een tijdelijke woonsituatie kan worden gezien als permanente bewoning.

Bestemmingsplan
Alhoewel sommige bestemmingsplannen bewoning van bijgebouwen niet uitsluiten, zijn in veel bestemmingsplannen echter beperkingen opgenomen voor het wonen in een bijgebouw. Het aanbieden van woonruimte aan een of meer woningzoekende(n) is dus vaak niet zonder meer toegestaan. Kijk daarom goed in een bestemmingsplan of er een algemeen verbod geldt voor het wonen in een bijgebouw. Een ‘tussenvariant’ is ook te vinden in bestemmingsplannen. Het gaat dan vaak om een verbod om in vrijstaande bijgebouwen te wonen. Denk bijvoorbeeld aan een vrijstaande schuur of tuinhuis.

Kruimelregeling
Gelden er conform het geldende bestemmingsplan beperkingen voor wonen in een bijgebouw? De kruimelregeling biedt dan veelal een mogelijkheid om een bewoningssituatie in een bijgebouw te vergunnen. Voor bouwprojecten die onder de kruimelregeling vallen kan van een bestemmingsplan worden afgeweken, zonder dat daarvoor het bestemmingsplan gewijzigd hoeft te worden. De procedure is daardoor veel korter!

Bouwbesluit
Behalve het bestemmingsplan moet je ook rekening houden met het bouwbesluit. Als bewoning van bijgebouwen al is toegestaan dan is het goed om te weten dat er ook andere bouweisen kunnen gelden. Het bouwbesluit koppelt bouwkundige en technische eisen aan een bouwwerk afhankelijk van de functie. Als een bijgebouw wordt ingericht om te gaan wonen dan zullen er dus (andere) eisen gaan gelden. Dit zullen de eisen zijn voor een woonfunctie. Het is daarom goed hiervan bewust te zijn.

(bron:nvm)