Terug naar het overzicht

Vooral gezinnen in de stad willen anders wonen door corona

11 juli 2021

Meer buitenruimte en een extra kamer: Door de coronacrisis veranderen ook de woonwensen van huizenzoekers. Uit een afstudeeronderzoek van TU-Delft-student Marjolein Bons blijkt dat de woonwens van 17,8 procent van de geënquêteerde huizenzoekers veranderde door de pandemie.

Marjolein Bons, heeft haar onderzoek waarin ze de veranderende woningbehoefte onderzocht gedurende de coronacrisis gebaseerd op een woonwensenenquête onder 1458 woningzoekenden.

Respondenten die aangeven dat hun woonwens veranderd is wonen relatief vaker in de stad (48 procent) en hebben vaker een partner en kinderen (33 procent). Van de totale respondengroep woont 35% in de stad en heeft 27% een partner en kinderen.

Meer buitenruimte
De behoefte aan een balkon of tuin is sterk toegenomen. Thuiswerken maakt de tuin, het groen in de straat of het park in de buurt belangrijker. Mensen willen makkelijker de natuur in kunnen en willen graag wonen in een woonomgeving met meer groen.

Extra kamer
Daarnaast is 'de extra kamer' een grote wens: 35% van de respondenten met een veranderende woonwens geeft dit aan. De oppervlakte is daarbij niet eens zo belangrijk, maar door het thuiswerken zoeken mensen vooral naar een werkplek.

Omdat veel mensen verwachten dat ze vaker zullen gaan thuiswerken lijken deze woonwensen ook overeind te blijven na de coronacrisis.

<bron:vastgoedmarkt.nl>