Terug naar het overzicht

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in Nijmegen

10 november 2021

Wie een nieuwbouwwoning koopt in Nijmegen moet er zelf gaan wonen. Met deze zelfbewoningsplicht wil de gemeente Nijmegen voorkomen dat nieuwe huizen worden opgekocht door investeerders.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. De zelfbewoningsplicht verplicht de koper de woning voor maximaal 5 jaar zelf te bewonen. De koper mag de woning dus niet verhuren.

Naast deze zelfbewoningsplicht wordt ook een anti-speculatiebeding ingevoerd waarbij de eventuele meerwaarde van de woning, tot 5 jaar na aankoop, geheel of gedeeltelijk aan de gemeente moet worden betaald. Bij doorverkoop tijdens de duur van de zelfbewoningsplicht wordt de opvolgende koper voor de resterende tijd van de zelfbewoningsplicht ook verplicht zijn huis zelf te gaan bewonen.

Zelfbewoningplicht niet voor alle woningen
Het huidige plan gaat uit van nieuwbouwwoningen tot de Nationale Hypotheek Grens die op gemeentegrond worden gebouwd. De NHG-grens ligt in 2021 op 325.000 euro en in 2022 op 355.000 euro. Helaas is de realiteit is dat er bijna geen nieuwbouwwoningen in deze prijsklasse worden aangeboden. Een meerderheid van de raad wenst deze grens dan ook aanzienlijk te verhogen.

De verplichting kan alleen door de gemeente worden opgelegd als de gemeente een grondpositie heeft. Zij kan dan afspraken vastleggen met de ontwikkelaar van het project. Voor woningen die gebouwd worden op grond die niet van de gemeente is, is de bovengrens voor de zelfbewoningsverplichting 280.000 euro. Onderzocht wordt of het mogelijk is om deze grens te verhogen naar de NH-grens. Het opnemen van een anti-speculatiebeding is in dit geval ook niet mogelijk.

Met de zelfbewoningsplicht en het boetebeding wordt het moeilijker voor beleggers om (nieuwbouw)woningen en hele nieuwbouwwoning-portefeuilles op te kopen te verhuren. Voor particulieren is het juist de bedoeling dat zij makkelijker een woning kunnen vinden.

Voor bestaande woningen geldt vooralsnog geen zelfbewoningsplicht. Dit ligt juridisch ingewikkelder.