Terug naar het overzicht

Boete bij ontbreken geldig energielabel omhoog van €170 naar €435

19 november 2021

Sinds 1 november jl. betaal je als woningeigenaar een fors hogere boete als jouw woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel: €­ 435 in plaats van € 170.

Hogere boete energielabel moet afschrikken
Verkopers moeten op het moment van de verkoop en oplevering een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Sinds 1 januari 2021 moet een energieadviseur ter plaatse de woning opnemen om de energieprestatieberekening te maken en het energielabel te registreren.

Het verkrijgen van een vereenvoudigd energielabel kan sinds dit jaar niet meer. Het oude boetebedrag was afgeleid van de kosten voor een vereenvoudigd label. Omdat het nieuwe energielabel duurder is, zijn de boetes naar boven bijgesteld voor voldoende afschrikwekkende werking.

In 2021 zijn 1.090 boetes uitgedeeld
Afgelopen jaar legde de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport )1.090 boetes op aan personen of bedrijven die een woning zonder energielabel van de hand deden. Dit is voor de ILT te achterhalen door de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels van de RVO te vergelijken. De ILT blijft ook komende tijd controleren op de aanwezigheid van energielabels bij de verkoop en oplevering van woningen.

Huurwoningen
Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een geldig energielabel beschikbaar te stellen.

Vier op de tien Nederlanders weten energielabel niet
Vier op de tien Nederlanders weten niet wat het eneregielabel van hun eigen woning is. Het percentage komt overeen met het aantal huizen dat nog geen label heeft, namelijk 40%. Dat blijkt uit een peiling van Panel Inzicht in opdracht van consumentenadviseur Pricewise dat in maart 2021 werd uitgevoerd.

Uit de peiling van Panel Inzicht blijkt dat millennials (geboren na 1980) vaker op de hoogte zijn dan oudere generaties. Ze hebben ook vaker plannen om hun energielabel de komende jaren te verbeteren. De belangrijkste drijfveer is om de energierekening omlaag te brengen, zo laten de duizend respondenten van de peiling weten.

(bron:vastgoedactueel)