Terug naar het overzicht

Verkoop Kops Kwartier verwacht in het najaar van 2022

03 januari 2022

Wie nu een kijkje neemt op het terrein van het toekomstig nieuwbouwproject Kops Kwartier ziet dat er al veel werkzaamheden plaatsvinden om de locatie gereed te maken voor woningbouw. Maar voordat er hier gebouwd kan gaan worden moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. 

Kops Kwartier ligt in de gewilde wijk Hunnerberg in Nijmegen-Oost, tussen de Berg en Dalseweg 295 en Ubbergseveldweg. Hier wordt binnenkort een fossielvrije wijk gebouwd met 27 stadswoningen en 41 appartementen te midden van een groen park. Het groen van het naastgelegen park De Kopse Hof loopt straks door tot aan de voordeur van de nieuwe woningen. Traditionele straten en hoge tuinafscheidingen kom je hier niet tegen. Ook geen wegen die tussen de woningen door lopen. Hierdoor is er meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om veilig te spelen.

Bestemmingsplan
De voorbereidingen voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure bevinden zich in afrondende fase. Momenteel ligt het bestemmingsplan ter visie. We verwachten dat het bestemmingsplan halverwege 2022 onherroepelijk zal zijn. Daarna kunnen we de verkoopwerkzaamheden gaan oppakken. Zoals we nu kunnen inschatten zal de officiële verkoop in het najaar van 2022 zijn.

Ontwerp
Het ontwerp, de plattegronden en de installaties worden steeds verder uitgewerkt. Inmiddels is het voorlopig ontwerp afgerond en goedgekeurd door de commissie beeldkwaliteit (welstand). In januari wordt gestart met de uitwerking van het definitieve ontwerp. 

Volg de ontwikkelingen
Heb je interesse in Kops Kwartier? Schrijf je dan in op de projectsite of houd onze nieuwsbrief in de gaten.

► Naar de projectsite