Terug naar het overzicht

Het Leeuwse Veld krijgt een vervolg

03 maart 2022

Nu Het Leeuwse Veld Oost is gerealiseerd en de bouw van Het Leeuwse Veld West momenteel volop in gang is wordt het tijd voor nieuw woningaanbod: Een eerste kennismaking met Het Leeuwse Veld Midden.

Het Leeuwse Veld
Deelgebied Het Leeuwse Veld Oost startte in 2013, midden in een weiland én midden in de crisis. Na deze moeilijke start is inmiddels de laatste woning in dit gebied opgeleverd. Ondertussen is de wijk erg populair geworden en zijn de eerste doorstromers naar een nieuwe, grotere woning in dezelfde wijk verhuisd. Binnen de 330 woningen zijn ook 112 huurwoningen van Woonstichting De Kernen opgenomen. Deelgebied Het Leeuwse Veld West, bestaande uit fase 11 tot en met 13, omvat in totaal 106 woningen. Ook deze woningen zijn inmiddels verkocht.

Het Leeuwse Veld Midden
In plandeel Het Leeuwse Veld Midden worden straks circa 310 woningen gerealiseerd. Het plan wordt gesplitst in twee bestemmingsplanprocedures. De eerste fase van het bestemmingsplan bestaat uit circa 210 woningen. Dit zijn particuliere bouwkavels, koopwoningen en huurwoningen: woningen voor één- en tweepersoons huishoudens, seniorenwoningen, rij- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De architectuur van de woningen van Het Leeuwse Veld Midden sluit aan bij de andere deelplannen en de omgeving met een dorpse uitstraling.

Het (voorontwerp)bestemmingsplan
Voor het realiseren van Het Leeuwse Veld Midden is een herziening van het bestemmingsplan van de huidige grond nodig. Bij het herzien van een bestemmingsplan is de eerste stap het opstellen van het voorontwerp. Dit opgestelde voorontwerp van het bestemmingsplan van de eerste fase in Het Leeuwse Veld Midden ligt op dit moment ter inzage bij de gemeente.

Op de hoogte blijven?
Naar verwachting gaan de eerste woningen op zijn vroegst in 2023 in vrije verkoop. Heb je interesse in dit project? Meld je aan op onze projectsite, klik op de button 'volg project' en wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meld je aan op onze projectsite