Terug naar het overzicht

Vanaf 23 maart zelfbewoningsplicht Nijmegen

23 maart 2022

Kopers van nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens (nu € 355.000,-) worden vanaf 23 maart 2022 verplicht om ook zelf in de woningen te wonen. Met deze ‘zelfbewoningsplicht’ zorgt de gemeente Nijmegen dat betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven voor starters. En zo zijn deze woningen beschermd tegen beleggers die een woning na aankoop weer verhuren. 

Wat houdt zelfbewoningsplicht in?
De zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een nieuwbouwkoopwoning gedurende een bepaalde periode verplicht is om de woning zelf te bewonen. De zelfbewoningsplicht geldt in Nijmegen voor een periode van 5 jaar na oplevering van de woning. Dit geldt in alle wijken van Nijmegen waarbij het gaat om nieuwbouwkoopwoningen tot maximaal de NHG-grens. De zelfbewoningsplicht geldt per 23 maart 2022. Hierover worden afspraken gemaakt bij nieuwe woningbouwprojecten. Kopers van nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens worden hierover geïnformeerd door de verkoper of makelaar.

Opkoopbescherming
De gemeente Nijmegen wil ook een opkoopbescherming invoeren voor bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. Zo blijven de goedkope en middeldure woningen beschikbaar voor kopers die zelf in de woning gaan wonen en zijn deze woningen niet beschikbaar voor beleggers die een woning kopen om te verhuren. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2022 het beleidsvoornemen vastgesteld om een opkoopbescherming in te voeren. Dit wordt nu verder uitgewerkt. 

<bron: gemeente Nijmegen>