Terug naar het overzicht

Rookmelders in alle woningen verplicht per 1 juli 2022

24 mei 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. In nieuwbouwwoningen zijn rookmelders al verplicht sinds 2003 en binnenkort geldt deze verplichting dus ook voor bestaande woningen.

In de praktijk
Bij een doorsnee eengezinswoning houdt dat in dat er in de entree/gang, overloop op de eerste verdieping én op zolder een rookmelder aanwezig moet zijn.
Bij een appartement dient er een rookmelder te hangen in de hal van het privé gedeelte. 
Voor een kamerwoning (zoals bijvoorbeeld een studentenhuis) geldt dat er een rookmelder in elke kamer aanwezig dient te zijn. 

Verantwoordelijkheid van de eigenaar en verhuurder
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning dat er rookmelders aanwezig zijn. Per 1 juli a.s. dient de verkoper van een woning dus zorg te dragen voor de juiste en de juiste hoeveelheid rookmelders in de te verkopen woning. 
Wanneer je huurt is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelders. Wanneer de verplichte rookmelder niet op tijd geplaatst wordt dan lopen verhuurders het risico op een huurprijsvermindering. Huurders zijn verplicht hun medewerking te verlenen wanneer de rookmelders worden geplaatst en zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelder (zoals het vervangen van de batterijen). 

Gevolgen voor de dekking van verzekeringen
Inboedel- en/of opstalverzekeringen zien onder andere toe op vergoeding van schade als gevolg van brand. Maar wat als er brand uitbreekt na 1 juli a.s. en er zijn geen rookmelders aanwezig? Of verzekeraars de poliswaarden aanpassen naar aanleiding van deze nieuwe wettelijke verplichting is nog niet duidelijk. Laat je hierover dus goed informeren bij je verzekeraar!