Terug naar het overzicht

Opkoopbescherming geldt in Nijmegen

16 november 2022

Sinds 16 november j.l. geldt een opkoopbescherming in Nijmegen. Dat houdt in dat alle koopwoningen, met een WOZ-waarde tot € 350.000,- vanaf 16 november niet verhuurd mogen worden maar dat deze door de koper(s) zelf bewoond dient te worden. 

De woningnood in Nijmegen is hoog. Vooral voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen is het erg lastig om een betaalbare woning te vinden. Om beter te kunnen sturen op meer betaalbare en passende woningen heeft gemeente Nijmegen een opkoopbescherming in het leven te roepen.Deze regeling betekent dat de eigenaar van een koopwoning het huis voor 4 jaar na de koop niet mag verhuren. Dit geldt voor alle woningen die na inwerkingtreding van de opkoopbescherming zijn verkocht met een WOZ-waarde tot € 350.000. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen is verhuur met een vergunning mogelijk. Zo kan de gemeente woningen in het goedkope en middeldure segment beschermen.

Toch verhuren?
Wie een huis onder de 3,5 ton heeft gekocht en deze toch verhuurt riskeert een boete die kan op lopen tot € 22.500,-. Na 4 jaar mag de woning alsnog aangeboden worden voor de verhuur.

Uitzonderingen daargelaten
♦ Wanneer ouders een woning onder de €350.000,- kopen en deze verhuren aan hun zoon of dochter. 
♦ Tijdelijke verhuur blijft mogelijk (wanneer iemand naar het buitenland gaat).

Nijmegen heeft al een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. De opkoopbescherming geldt voor woningen die er al zijn en gekocht worden door een nieuwe eigenaar. Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming bestaan dus naast elkaar.

Meer over de opkoopbescherming lees je op de ►gemeentesite

<bron: De Gelderlander/gemeente Nijmegen>