Terug naar het overzicht

En dit gaat er veranderen in de vastgoedmarkt

15 januari 2023

Naast de financiële regels en regelingen gaat er ook het een en ander veranderen in de vastgoedmarkt. De NVM heeft de 5 belangrijkste punten voor ons op een rijtje gezet. 

1. Algemene overdrachtsbelasting wordt verhoogd
Sinds het nieuwe jaar is het algemene tarief van de overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4% in plaats van 8%. Het verlaagde tarief van 2% voor koopwoningen die voldoen aan de criteria voor het hoofdverblijf blijft ongewijzigd. Dit geldt ook voor het 0%-tarief op vrijstellingen voor starters op de huizenmarkt. Wanneer je een woning koopt wat niet als hoofdverblijf dient, dan wordt dit ook met 10,4% belast. Dit tarief geldt ook voor overig onroerend goed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering. 

2. De Startersvrijstelling
Wanneer je tussen de 18 en 35 jaar bent en je koopt een woning onder de €440.000,- betaal je sinds 1 januari 2023 geen overdrachtsbelasting. Voorheen was de woningwaardegrens €400.000,-. 

3. Afschaffing jubelton 
De schenkvrijstelling eigen woning (oftewel jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar €28.947,- en per 1 januari 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft. 
Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een belastingvrije schenking te doen aan mensen tussen de 18 en 40 jaar voor hun eigen woning tot een bedrag van €28.947,-. Let op: per 1 januari 2024 zal deze regeling helemaal worden afgeschaft. 
Heb je een schenking ontvangen of een schenking gegeven in 2022 en is dit meer geweest dan €5.678,- dan kan dat di jaar nog belastingvrij worden aangevuld tot maximaal €106.671,-. 
Benieuwd naar de voorwaarden en wil je hier meer informatie over? Onze collega's van LIV Hypotheken & Verzekeringen helpen je graag. 
Contact opnemen met LIV Hypotheken & Verzekeringen 

4. Maximale huurprijsverhoging in de vrije sector
In december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die huurverhoging in de vrije sector voor woningen maximeert. Per 2023 is de gemiddelde loonstijging bepalend voor de maximale huurprijsstijging in plaats van de inflatie. Dit houdt in dat de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector woningen is vastgesteld op 4,1%. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen de torenhoge inflatie. 

5. Energiecompensatie
Er zijn door het kabinet verschillende maatregelen getroffen om de stijging van de energieprijs te compenseren. De belangrijkste maatregel is een prijsplafond op de energiekosten. Onder andere deze maatregel werden tijdens Prinsjesdag aangekondigd. 

<bron: NVM>