In voorbereiding: Winss'n Park

Winssen

Er zijn plannen om met nieuwbouwproject Winss'n Park een gevarieerde, nieuwe wijkomgeving in Winssen-Zuid te creëren met ruimte voor levensloopbestendige woningen en een breed woningaanbod voor starters en doorstromers. Belangrijk uitgangspunt is het dorpse karakter behouden.

Het plangebied van Winss'n Park ligt aan de zuidkant van Winssen, tussen de Kennedysingel, Leegstraat, Van Heemstraweg en Geerstraat. Een landelijke omgeving, met tegelijkertijd de kracht van de nabijheid van de stedelijke regio Nijmegen.

De plannen voor Winssen-Zuid zijn breder dan woningbouw alleen. Er wordt gekeken naar het ontwikkelen van toegevoegde waarde voor de omgeving, zoals het creëren van recreatieve groengebieden en groene verbindingen tussen de bestaande kernen. Winss'n Park: centraal, groen wonen en voor iedereen toegankelijk!

Nieuwbouwproject Winss'n Park is in een vroeg stadium. Op dit moment zijn Van de Klok en Jansen Bouwontwikkeling bezig met de stedenbouwkundige verkenning voor Winss'n Park. Dat is een onderzoek naar de mogelijkheden om Winssen uit te breiden met woningen. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Lees meer

Bekijk project website


Status Binnenkort in verkoop
Prijs Prijzen nog niet bekend

Foto's